ΠΑΡ/ΜΕΝΑ DAVIS

WEATHER LINK,SERIAL
Product code: 6510SER
Product ID: 347

WEATHER LINK,SERIAL

Σύνδεση μέσω σειριακής θύρας στον υπολογιστή. Για τη καλύτερη παρακολούθηση των καιρικών συνθηκώ ν, προσθέστε το WeatherLink στον Vantage Pro ή στο ν Vantage Pro2. To WeathehrLink αποτελείται από το data logger (hardware) και λογισμικό. Το data log ger ενώνεται με την κονσόλα του μετεωρολογικού στα θμού ή με το Weather Envoy, αποθηκεύοντας τα δεδομ ένα ακόμα κι όταν δεν είναι συνδεδεμένο με τον υπο λογιστή σας. Στην συνέχεια, κατεβάζετε τα δεδομένα με τη χρήση του λογισμικού και δημιουργείτε ιστορ ικά διαγράμματα, ημέρας, εβδομάδας ή ετήσι..

210.80€ προ ΦΠΑ: 170.00€

WEATHER LINK USB VERSION
Product code: 6510USB
Product ID: 655

WEATHER LINK USB VERSION

Σύνδεση μέσω USB θύρας στον υπολογιστή. Για τη καλύτερη παρακολούθηση των καιρικών συνθηκώ ν, προσθέστε το WeatherLink στον Vantage Pro ή στο ν Vantage Pro2. To WeathehrLink αποτελείται από το data logger (hardware) και λογισμικό. Το data log ger ενώνεται με την κονσόλα του μετεωρολογικού στα θμού ή με το Weather Envoy, αποθηκεύοντας τα δεδομ ένα ακόμα κι όταν δεν είναι συνδεδεμένο με τον υπο λογιστή σας. Στην συνέχεια, κατεβάζετε τα δεδομένα με τη χρήση του λογισμικού και δημιουργείτε ιστορ ικά διαγράμματα, ημέρας, εβδομάδας ή ετήσια. Διαλ έξτε χρονικά διαστήματα του 1, 5 ,10 ,15 ,3..

210.80€ προ ΦΠΑ: 170.00€

EXTRA USER LICENSE: WEATHERLINK FOR VANTAGE STATIONS
Product code: 06510X
Product ID: 496

EXTRA USER LICENSE: WEATHERLINK FOR VANTAGE STATIONS

Για να λάβετε δεδομένα από τον ίδιο σταθμό σε περι σσότερους του ενός υπολογιστές, προσθέστε ένα Extr a User License Kit για κάθε υπολογιστή. Περιλαμβάν ει το λογισμικό σε CD και την έξτρα άδεια χρήσης.< BR> Για τα Weatherlink 6510USB, 6510SER, 6540, 6550 κα ι 6560. Συμβατό με σταθμούς Vantage..

42.16€ προ ΦΠΑ: 34.00€

WEATHERLINKIP
Product code: 06555
Product ID: 308

WEATHERLINKIP

To WeatherLinkIP προσφέρει τις δυνατότητες του Wea thelLink Serial/USB με τη διαφορά ότι η σύνδεση μεταξύ σταθμού/κονσόλας κ αι υπολογιστή γίνεται μέσω τοπικού ή απομακρυσμένο υ δικτύου internet. Επιπλέον παρέχει τα παρακάτω: 1. Εύκολη αποστολή δεδομένων σταθμού χωρίς την χρή ση PC στο web site www.weatherlink.com όπου προβάλλ εται χάρτης google με τους μετεωρολογικούς σταθμού ς σε όλον τον κόσμο. Παράλληλα έχετε της δικιά σας μετεωρολογική σελίδα στο internet χωρίς ..

378.20€ προ ΦΠΑ: 305.00€

INTERGRATED PEST MANAGEMENT MODULE FOR GRAPES
Product code: 6571
Product ID: 495

INTERGRATED PEST MANAGEMENT MODULE FOR GRAPES

Το πρόγραμμα διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών (IPM ) Module για τα σταφύλια είναι ένα ισχυρό εργαλείο στη μάχη κατά των ζημιών που προκαλούνται στις κα λλιέργειες από παράσιτα, έντομα, ακάρεα. Λειτουργε ί ως πρόσθετη εφαρμογή μαζί με το WeatherLink και τον Vantage Pro2 για τη συγκέντρωση σε πραγματικό χρόνο στοιχείων θερμοκρασίας, υγρασίας, ύψους βροχ ής και υγρασίας φύλλων. Παράγει γραφήματα που σας ειδοποιούν όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη των ασθενειών. • Παρακολούθηση της ανάπτυξης των ασθενειών κα..

358.36€ προ ΦΠΑ: 289.00€

UV SENSOR
Product code: 6490
Product ID: 311

UV SENSOR

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με Vantage Pro και Va ntage Pro2. (Ηδη συμπεριλαμβάνεται στους Vantage P ro Plus και Vantage Pro2 Plus). Μετράει την ηλιακή ακτινοβολία του UV φάσματος. Επ ιτρέπει να εκθέσετε UV ευρετήριο, επίπεδο ακτινοβο λίας, και καθημερινή συσσώρευση της ακτινοβολίας.< br> Το πολυεπίπεδο φίλτρο επιτρέπει μια φασματική απόκ ριση η οποία ταιριάζει αρκετά με το Erythema Actio n Spectrum. Ο μείκτης παρέχει εξαιρετική μαθηματικ ή απόδοση. Ενα προστατευτικό αποτελούμενο από δύο κομμάτια ελαχιστοποιεί την θέρμανση από την..

492.28€ προ ΦΠΑ: 397.00€

SOLAR RADIATION SENSOR
Product code: 6450
Product ID: 310

SOLAR RADIATION SENSOR

Ο αισθητήρας ηλιακής ακτινοβολίας (ηλιακό πυρανόμε τρο) μπορεί να χρησιμοποιηθεί με Vantage Pro και V antage Pro2 (Ηδη συμπεριλαμβάνεται στον Vantage Pr o Plus και στον Vantage Pro2 Plus). Μετράει την ηλιακή ακτινοβολία και είναι απαραίτητ ο στη περίπτωση που θέλετε να έχετε μέτρηση της εξ ατμοδιαπνοής. Ο αισθητήρας και το περίβλημα είναι προσεκτικά σχε διασμένα για ακριβείς μετρήσεις. Η σιλικονούχα δίο δος παρέχει καλή αντιστοιχεία στο ηλιακό φάσμα. Τ ο προστατευτικό περίβλημα αποτελούμενο από δύο ..

234.36€ προ ΦΠΑ: 189.00€

LEAF WETNESS SENSOR, VANTAGE PRO & VANTAGE PRO2
Product code: 6420
Product ID: 334

LEAF WETNESS SENSOR, VANTAGE PRO & VANTAGE PRO2

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να καταγράψει το επίπ εδο της επιφανειακής υγρασίας των φυλλωμάτων, με ε ύρος από 0 (απόλυτα ξηρό) μέχρι 15 (κορεσμένο). Μπ ορείτε να προσθέσετε μέχρι και 2 αισθητήρες σε ένα και μόνο ασύρματο σταθμό σχετικής υγρασίας/θερμοκ ρασίας φύλλων και εδάφους. Περιλαμβάνει 12 μέτρα κ αλώδιο. Είναι συμβατό και με Vantage Pro και με Vantage Pr o2. Ο αισθητήρας υγρότητας των φύλλων πρέπει να συ νδεθεί με ένα σταθμό σχετικής υγρασίας/θερμοκρασία ς των φύλλων και εδάφους...

173.60€ προ ΦΠΑ: 140.00€

SOIL MOISTURE SENSOR, VANTAGE PRO & VANTAGE PRO2
Product code: 6440
Product ID: 271

SOIL MOISTURE SENSOR, VANTAGE PRO & VANTAGE PRO2

Ο Watermark αισθητήρας υγρασίας του εδάφους χρησιμ οποιεί ηλεκτρική αντίσταση για να μετράει το επίπε δο υγρασίας του χώματος. Δεν απαιτεί τακτική διατή ρηση κατά τη διάρκεια της γόνιμης περιόδου. Απλά θ άψτε το στο επιθυμητό βάθος, και μετά καταγράψτε τ α επιπέδα υγρασίας κατά τη διάρκει ατης περιόδου. Μπορείτε να προσθέσετε μέχρι και 4 αισθητήρες σε έ να και μόνο σταθμό σχετικής υγρασίας/θερμοκρασίας φύλλων και εδάφους. Περιλαμβάνει 4,6 μέτρα καλώδιο . Είναι συμβατό και με Vantage Pro και με Vantage Pr o2. Ο αισθητήρας υγρασίας εδάφους πρέπει να..

84.32€ προ ΦΠΑ: 68.00€

STAINLESS STEEL TEMPERATURE PROBE WITH RJ CONNECTOR
Product code: 6475
Product ID: 493

STAINLESS STEEL TEMPERATURE PROBE WITH RJ CONNECTOR

Πολλαπλός μετρητής θερμοκρασίας με 64 χιλιοστών κά λυμμα από ανοξείδωτο ατσάλι κάλυμμα. Χρησιμοποιείται για να μετράει την θερμοκρασία του αέρα, του εδάφους ή του νερού. Περιλαμβάνει 7,6 μ έτρα καλώδιο. Συμβατός με τα Wireless Temperature Station (6372) , Weather Envoy (6316), Envoy8X (6318) και Anemome ter/Sensor Transmitter Kit (6332)...

68.20€ προ ΦΠΑ: 55.00€

TEMPERATURE PROBE, VANTAGE PRO & VANTAGE PRO2
Product code: 6470
Product ID: 344

TEMPERATURE PROBE, VANTAGE PRO & VANTAGE PRO2

Πολλαπλός μετρητής θερμοκρασίας με 64 χιλιοστών απ ό ανοξείδωτο ατσάλι κάλυμμα. Χρησιμοποιείται για να μετράει την θερμοκρασία του αέρα, του εδάφους ή του νερού. Προσθέστε μέχρι τρ εις μετρητές σε ένα μόνο αισθητήρα σχετικής υγρασί ας/θερμοκρασίας φύλλων και εδάφους. Περιλαμβάνει 4 ,6 μέτρα καλώδιο. Είναι συμβατό και με Vantage Pro και με Vantage Pr o2. Για να λειτουργήσει χρειάζεται το 6345OV..

83.08€ προ ΦΠΑ: 67.00€

REPLACEMENT RAIN CONE KIT
Product code: 7345.527
Product ID: 711

REPLACEMENT RAIN CONE KIT

Αναβαθμίστε τον παλιό κάδο του βροχομέτρου σας Το kit περιλαμβάνει νέο κάδο με logo της Davis, ακ ίδες απώθησης πτηνών και φίλτρο σκουπιδιών. Κατάλληλο για όλους τους σταθμούς Vantage Pro, Van tage Pro2 και τα μεμονωμένα βροχόμετρα...

53.32€ προ ΦΠΑ: 43.00€

SENSOR MOUNTING SHELF
Product code: 6673
Product ID: 343

SENSOR MOUNTING SHELF

Για να προσαρμόσετε τον αισθητήρα ηλιακής ακτινοβο λίας ή/και τον αισθητήρα υπεριώδους ακτινοβολίας σ τη μονάδα αισθητήρων ενός Vantage Pro ή Vantage Pr o2. Σταθερή υποδοχή από anodized αλουμίνιο και ανο ξείδωτο ατσάλι προσαρμόζεται εύκολα πάνω στο βροχό μετρο. Είναι συμβατό και με Vantage Pro και με Vantage Pr o2...

48.36€ προ ΦΠΑ: 39.00€

VANTAGE PRO2 CONSOLE/RECEIVER
Product code: 6312
Product ID: 313

VANTAGE PRO2 CONSOLE/RECEIVER

Το Vantage Pro2 Console/Receiver χρησιμεύει για να μπορείτε να δείτε τα δεδομένα από ένα έναν ασύρμα το Vantage Pro2 σε επιπλέον τοποθεσίες ή για να το χρησιμοποιήσετε με ασύρματους σταθμούς θερμοκρασί ας, θερμοκρασίας/σχετικής υγρασίας ή υγρασίας φύλλ ων και υγρασίας εδάφους. Συμβατό μόνο με Vantage Pro2...

378.20€ προ ΦΠΑ: 305.00€

WIRELESS WEATHER ENVOY
Product code: 6316EU
Product ID: 330

WIRELESS WEATHER ENVOY

Το ασύρματο Weather Envoy λαμβάνει δεδομένα από τη εξωτερική μόναδα αισθητήρων ενός Vantage Pro2 ή α πό ασύρματους σταθμούς θερμοκρασίας, θερμοκρασίας/ σχετικής υγρασίας, ή υγρότητας των φύλλων και υγρα σίας και θερμοκρασίας εδάφους και τα συμπεριλαμβάν ει στον υπολογιστή σας χωρίς τη χρήση κονσόλας. Οτ αν χρησιμοποιείται με το Weather Link data logger και το αντίστοιχο λογισμικό, το Weather Envoy συγκ εντρώνει και αποθηκεύει όλα τα δεδομένα από τους ε ξωτερικούς αισθητήρες. Περιλαμβάνει μπαταρία 220 V olt. Μπορεί να λειτουργήσει και χρησιμοποιώντας κά ποιο από τα solar power kits. ..

223.20€ προ ΦΠΑ: 180.00€

ANEMOMETER
Product code: 06410
Product ID: 397

ANEMOMETER

Ανεμόμετρο ανταλλακτικό, με μαύρη βάση στήριξης πο υ προσαρμόζεται σε ιστό (π.χ. κεραία τηλεόρασης) κ αι καλώδιο μήκους 12 μέτρων. Συμβατό με τον ασύρμα το και ενσύρματο Vantage Pro2 και Vantage Pro...

203.36€ προ ΦΠΑ: 164.00€

ANEMOMETER TRANSMITTER KIT, OV
Product code: 06332OV
Product ID: 204

ANEMOMETER TRANSMITTER KIT, OV

Το Anemometer Transmitter Kit μπορεί να χρησιμοποι ηθεί με ασύρματο Vantage Pro2. Σας επιτρέπει να το ποθετήσετε το ανεμόμετρο ανεξάρτητα από το βροχόμε τρο, μέχρι και 300 μέτρα μακριά από την κονσόλα. Γ ια μεγαλύτερες αποστάσεις μπορείτε να προσθέσετε έ να ή περισσότερους αναμεταδότες. Το Kit περιλαμβάν ει πομποδέκτη μέσα σε ανθεκτικό στις καιρικές συνθ ήκες προστατευτικό, φωτοβολταικό, υλικά εγκατάστασ εις και μπαταρία. Είναι συμβατό μόνο με Vantage Pro2...

229.40€ προ ΦΠΑ: 185.00€

UNIVERSAL ANEMOMETER INTERFACE FOR VANTAGE PRO2
Product code: 6336
Product ID: 494

UNIVERSAL ANEMOMETER INTERFACE FOR VANTAGE PRO2

Με αυτή την μονάδα είναι δυνατόν χρησιμοποιήσετε μ ε Vantage Pro2 ανεμόμετρα άλλων κατασκευαστών. Τα ανεμόμετρα αυτά θα πρέπει να παράγουν σήματα εναλλ ασσομένου ρεύματος. Η συχνότητα του ρεύματος εξόδο υ θα πρέπει να είναι ευθέως ανάλογη με την ταχύτητ α του ανέμου. Η μονάδα έχει δοκιμαστεί με τα ανεμόμετρα των R. M . Young (μοντέλο 05106) και NRG (μοντέλο 1900 NRG #40C) χωρίς να αποκλείεται η χρήση προϊόντων άλλων κατασκευαστών..

229.40€ προ ΦΠΑ: 185.00€

STANDARD WIRELESS REPEATER AC-POWERED
Product code: 7626
Product ID: 346

STANDARD WIRELESS REPEATER AC-POWERED

Για μεγαλύτερες αποστάσεις ή για να βελτιώσετε τη λήψη σας σε δύκολες περιοχές, μπορείτε να προσθέσε τε ένα ή περισσότερους ασύρματους repeaters. Το εύ ρος μετάδοσης και λήψης για κάθε repeater είναι 30 0 μέτρα εξωτερικά, μέσο εύρος διαμέσου τοίχων στις περισσότερες περιπτώσεις είναι 60-120 μέτρα. Περι λαμβάνει 220V μπαταρία. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μέχρι και 8 repeaters με ένα και μόνο ασύρματο σταθμό, ή να δημιουργήσετ ε ένα δίκτυο μετεωρολογικών σταθμών ενώνοντας 8 re peaters σε 8 διαφορετικούς ασύρματους σταθμούς. ..

305.04€ προ ΦΠΑ: 246.00€

DAYTIME FAN ASPIRATED RADIATION SHIELD KIT
Product code: 7747
Product ID: 345

DAYTIME FAN ASPIRATED RADIATION SHIELD KIT

Εκμεταλλευτείτε από τα οφέλη που προσφέρει το ανεμ ιστηράκι στον ασύρματο ή ενσύρματο Vantage Pro2 ή Vantage Pro2 Plus. Ειναι 75% αποτελεσματικό στη με ίωση των επιδράσεων της ακτινοβολίας. O ηλικά τροφ οδοτούμενος ανεμιστήρας λειτουργεί κατά τη διάρκει α της ημέρας. Εφόσον δεν υπάρχει απόθεμα μπαταρίας , ο ανεμιστήρας σταματάει να λειτουργεί την νύχτα, οπότε και οι επιδράσεις της ακτινοβολίας είναι μι κρότερες. Ο κλωβός περιλαμβάνει ανεμιστηράκι, φωτοβολταικό, επιπλέον προστατευτικά ελάσματα για την ακτινοβολί α και υλικά εγκατάστασης. ..

178.56€ προ ΦΠΑ: 144.00€

RAIN COLLECTOR FOR WIZARD
Product code: 7852
Product ID: 274

RAIN COLLECTOR FOR WIZARD

Σχεδιάστηκε για να πληρεί τις προδιαγραφές της Παγ κόσμιας Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Αδειάζει αυτόματ α στον κουβά συλλογής και είναι εξαιρετικά ακριβές . Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εκθέτει τα καθημ ερινά και συγκεντρωτικά επίπεδα βροχόπτωσης στους μετεωρολογικούς σταθμούς. Παρέχεται με 12 μέτρα κα λώδιο. H ελάχιστη μονάδα μέτρησης του βροχόμετρου μπορεί να είναι 0,2 mm...

135.16€ προ ΦΠΑ: 109.00€

RADIATION SHIELD
Product code: 7714
Product ID: 272

RADIATION SHIELD

Το πιο αποτελεσματικό προστατευτικό είναι διαθέσιμ ο για να προστατεύει τους αισθητήρες θερμοκρασίας ή θερμοκρασίας/ σχετικής υγρασίας από την ηλιακή α κτινοβολία και από άλλες πηγές ακτινοβολούμενης ή ανακλώμενης θέρμανσης. Πολυεπίπεδη κατασκευή για μ έγιστη ροή αέρος. Απαιτείται συναρμολόγηση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μπράτσο εγκατάστασης αισθητή ρων ή να εγκατασταθεί σε μεταλλικό σωλήνα ή σε ξύλ ινη επιφάνεια. Χρησιμοποιείται με τους σταθμούς Wizard II και Mon itor II...

112.84€ προ ΦΠΑ: 91.00€

COMPLETE SYSTEM SHELTER
Product code: 7724
Product ID: 331

COMPLETE SYSTEM SHELTER

Το Complete System Shelter χρησιμεύει για να τοποθ ετήσετε την κονσόλα του σταθμού σας και άλλα εξαρτ ήματα σε εξωτερικό χώρο. Το αδιάβροχο υλικό του παρέχει προστασία από τα φα ινόμενα σε όλα τα ακόλουθα: 1. Στην κονσόλα Vantage Pro2 με Weather Link Data Logger. 2. Στο Alarm output ή στο Timer. 3. Στο Short Range Modem, στο διευρυμένο φάσμα του radio modem, στο UHF radio modem ή modem κινητού τηλεφώνου με radio surge protector. 3. Στο Weather Wizzard III ή στην κονσόλα του Weat her ..

441.44€ προ ΦΠΑ: 356.00€

RAIN COLLECTOR HEATER
Product code: 7720EU
Product ID: 340

RAIN COLLECTOR HEATER

Η χιονοκουβέρτα χρησιμοποιείται σε ψυχρά κλίματα γ ια να μετράει την παγωμένη βροχή ή το επίπεδο υγρα σίας της χιονόπτωσης. Περιλαμβάνει: • 24- watt, 24-volt θερμάστρα • θερμικό διακόπτη μονάδα ελέγχου • μονωτική αντανακλαστική κουβέρτα • 220 Volt μπαταρία • 15 μέτρα καλώδιο Αυτό το προιόν μπορεί να μπορεί να λειτουργήσει με ασύρματους σταθμούς, παρ' όλα αυτά η θερμάστρα πρ έπει να συνδέεται μία ηλεκτρική έξοδο. Το συγκεκρι..

260.40€ προ ΦΠΑ: 210.00€

SOLAR POWER KIT FOR CABLED VANTAGE PRO2
Product code: 7707
Product ID: 735

SOLAR POWER KIT FOR CABLED VANTAGE PRO2

Το Solar Power Kit τροφοδοτεί τόσο την κονσόλα (ή το Weather Envoy), όσο και τους εξωτερικούς αισθητ ήρες. Περιλαμβάνει φωτοβολταικό, ρυθμιστή κυκλώματ ος, επαναφορτιζόμενη μπαταρία και 6 μέτρα καλώδιο. Είναι συμβατό και με Vantage Pro και Vantage Pro2...

252.96€ προ ΦΠΑ: 204.00€

STANDARD WIRELESS REPEATER, SOLAR-POWERED
Product code: 07627OV
Product ID: 329

STANDARD WIRELESS REPEATER, SOLAR-POWERED

Ο ασύρματος αναμεταδότης (Standard Wireless Repeat er) χρησιμεύει για να αναμεταδίδει το σήμα από την μονάδα αισθητήρων σε μεγαλύτερες αποστάσεις ή γι α να βελτιώσει την λήψη από δύσκολα σημεία. Μπορεί τε να προσθέσετε περισσότερους από έναν Wireless R epeaters. Το φάσμα μετάδοσης και λήψης για κάθε re peater είναι μέχρι 300 μέτρα εξωτερικά. Τυπικό εύρ ος διαμέσου των τοίχων στις περισσότερες περιπτώσε ις είναι 60-120 μέτρα. Περιλαμβάνει φωτοβολταικό, ρυθμιστή κυκλώματος και επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μέχρι 8 repeate..

327.36€ προ ΦΠΑ: 264.00€

MOUNTING TRIPOD
Product code: 7716
Product ID: 314

MOUNTING TRIPOD

Προαιρετικός τρίποδας κάνει την εγκατάσταση πιο εύ κολη. Τα υποστηρίγματα στη βάση από κάθε πόδι κλίν ουν για να μπορεί να εγκατασταθεί στην οροφή σας ή σε ανισόπεδο έδαφος. Είναι κατασκευασμένο από γαλ βανισμένο ατσάλι. Περιλαμβάνει δύο πόλους των 0,92 μέτρων, οι οποίοι μπορεί να χρησιμοποιηθούν ξεχωρ ιστά ή μαζί για να δημιουργήσουν ένα πόλο των 1,77 μέτρων. Είναι συμβατό και με Vantage Pro2 και με Vantage P ro2...

184.76€ προ ΦΠΑ: 149.00€

MOUNTING POLE KIT
Product code: 7717
Product ID: 122

MOUNTING POLE KIT

Πόλοι και υλικά εγατάστασης για το κιβώτιο αισθητή ρων ενός Vantage Pro. Οι δύο πόλοι συνδέονται μετα ξύ τους για να δημιουργήσουν έναν πόλο 95 εκατοστώ ν. Ο ένας πόλος είναι μήκους 0,50 μέτρων. Ο δεύτερος είναι μήκους 0,53 μέτρων. Είναι συμβατό και με Vantage Pro και με Vantage Pr o2...

57.04€ προ ΦΠΑ: 46.00€

OMNI ANTENNA FOR LONG-RANGE REPEATERS
Product code: 7656
Product ID: 337

OMNI ANTENNA FOR LONG-RANGE REPEATERS

Η omni antenna μπορεί να χρησιμοποιηθεί με Long-Ra nge Repeater για να επεκτείνει το εύρος μέχρι 624 μέτρα προς σε κάθε κατεύθυνση. Κάθε repeater απαι τεί δύο κεραίες. Μπορείτε να συνδυάσετε omni και y agi κεραίες για συλλέγει δεδομένα από όλες τις κατ ευθύνσεις και εκπέμπει σε μία μόνο κατεύθυνση ή το αντίθετο. Περιλαμβάνει υλικά εγκατάστασης...

262.88€ προ ΦΠΑ: 212.00€

YAGI ANTENNA FOR LONG-RANGE REPEATER
Product code: 7660
Product ID: 719

YAGI ANTENNA FOR LONG-RANGE REPEATER

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το Long-Range Repeater για να επεκτείνετε το εύρος μέχρι και 5.000' σε ό λες τις κατευθύνσεις. Κάθε repeater απαιτεί δύο κε ραίες. Μπορείτε να συνδυάσετε μία Omni και μία Yag i κεραία για να συλλέξετε δεδομένα από όλες τις κ ατευθύνσεις και να εκπέμπει σε μία μόνο κατεύθυνση ή και το αντίστροφο. Περιλαμβάνει υλικά εγκατάστασης...

230.64€ προ ΦΠΑ: 186.00€

Επίδειξη 1 προς την 30 του 30 (1 Σελίδες )