ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΚΑΜΕΡΕΣ

D22M-IT-Night-N22
Product code: MXD22MITNi
Product ID: 350

D22M-IT-Night-N22

Αδιάβροχη κάμερα εξωτερικού χώρου (IP65) για νυχτε ρινή χρήση ή σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Καθώς π ρόκειται για νυχτερινό μοντέλο, η D22M-IT-Night δι αθέτει έναν ασπρόμαυρο αισθητήρα και ένα IR φακό. Δίνει 30 VGA εικόνες (640 χ 480 pixels) το λεπτό.< br> Internal DVR (καταγραφή video μέσα στην κάμερα) σε κάρτα SD έως 16 GB Προτεινόμενες κάρτες μνήμης από την εταιρεία εδώ..

679.52€ προ ΦΠΑ: 548.00€

D22M-Sec-D22
Product code: MXD22MSECU
Product ID: 416

D22M-Sec-D22

Αδιάβροχη dome κάμερα εξωτερικού χώρου (IP65) με φ ακούς από ευρυγώνιους μέχρι τηλεφακούς. Μπορεί να συνδεθεί με μικρόφωνο και μεγάφωνο για VoIP και SI P τηλεφωνία. Μέγιστη ανάλυση: 2.048 χ 1.536 MEGA, 10 MEGA εικόνες το λεπτό, 30 VGA εικόνες το λεπτό. Internal DVR (καταγραφή video μέσα στην κάμερα) σε κάρτα SD έως 16 GB Προτεινόμενες κάρτες μνήμης από την εταιρεία εδώ< br> Δείτε demo εδ ώ...

927.52€ προ ΦΠΑ: 748.00€

D22M-Sec-Night-N22
Product code: D22MSECNIG
Product ID: 349

D22M-Sec-Night-N22

Αδιάβροχη dome κάμερα εξωτερικού χώρου (IP65) για νυχτερινή χρήση ή σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Κα θώς πρόκειται για νυχτερινό μοντέλο, η D22M-Sec-Ni ght είναι εφοδιασμένη με έναν ασπρόμαυρο αισθητήρα και ένα IR φακό. Μέγιστη ανάλυση: 1280 χ 960 MEGA , 10 εικόνες το δευτερόλεπτο. Internal DVR (καταγραφή video μέσα στην κάμερα) σε κάρτα SD έως 16 GB Προτεινόμενες κάρτες μνήμης από την εταιρεία εδώ< br> Δείτε demo εδ ώ...

927.52€ προ ΦΠΑ: 748.00€

2MEGAPIXEL H.264 DAY / NIGHT FIXED DOME ΕΝΣΥΡΜΑΤΗ ΚΑΜΕΡΑ
Product code: FD8161
Product ID: 463

2MEGAPIXEL H.264 DAY / NIGHT FIXED DOME ΕΝΣΥΡΜΑΤΗ ΚΑΜΕΡΑ

2 Megapixels δικτυακή κάμερα εσωτερικού χώρου ιδαν ική για εισόδους, αεροδρόμια και γενικά για εφαρμο γές σε μεγάλους χώρους όπου απαιτείται ευκρίνεια σ την παρακολούθηση χαρακτηριστικών προσώπου ή στοιχ είων πινακίδων κλπ. Υποστηρίζει συμπίεση H.264 πε ριορίζοντας δραστικά το μέγεθος των αρχείων. Είναι εφοδιασμένη με φωτισμό υπερύθρων (έως 15 μέτρα) κ αι αποσπώμενο φίλτρο υπέρυθρων. Στα χαρακτηριστικά της περιλαμβάνονται αισθητήρας PIR, 3-axis μηχανι σμός για εύκολη εγκατάσταση, 802.3af PoE, δυνατότη τα καταγραφής πάνω στην κάμερα σε κάρτα μνήμης SD/ SDHC, και SIP-enabled two-way audio. ..

633.64€ προ ΦΠΑ: 511.00€

D14 180° Night Panorama
Product code: MX-D14Di-Sec-Night-180
Product ID: 612

D14 180° Night Panorama

DualDome κάμερα για συνθήκες χαμηλού φωτισμού με 2 φακούς οριζόντιας κάλυψης 90° τοποθετημένους υπό γωνιά ώστε να καλύπτουν συνολικά πανοραμική εικόνα 180°. Η D14 180° Panorama θέτει νέα standards στη ν ποιότητα εικόνας με την διόρθωση παραμόρφωσης πα ρέχοντας φανταστική πανοραμική εικόνα. * Υψηλός ρυθμός ανανέωσης έως 30fps (MxPEG - VGA: 30 fps, Mega: 30 fps) * Διπλή εικόνα HiRes, 2 αισθητήρες 1/2" CMOS, pro gressive scan, B&W: 1280 x 960 pixels * 2 φακοί 22mm, οριζόντια κάλυψη 180° (2 x 90°) ..

1,547.52€ προ ΦΠΑ: 1,248.00€

D14 180° Panorama
Product code: MX-D14Di-Sec-180
Product ID: 547

D14 180° Panorama

DualDome κάμερα με 2 φακούς οριζόντιας κάλυψης 90° τοποθετημένους υπό γωνιά ώστε να καλύπτουν συνολι κά πανοραμική εικόνα 180°. Η D14 180° Panorama θέτ ει νέα standards στην ποιότητα εικόνας με την διόρ θωση παραμόρφωσης παρέχοντας φανταστική πανοραμική εικόνα με ανάλυση έως 6 megapixels. * Υψηλός ρυθμός ανανέωσης έως 30fps (MxPEG - VGA: 30 fps, Mega: 30 fps, 3Mega: 20 fps, DualQXGA: 8 fps) * Διπλή εικόνα HiRes, 2 αισθητήρες 1/2" CMOS, pro gressive scan, Εγχρωμη: 2048x1536 pixels, B&W: 12 ..

1,547.52€ προ ΦΠΑ: 1,248.00€

D14 DayNight Fix
Product code: MX-D14Di-Sec-DNight-FIX-D22N22
Product ID: 546

D14 DayNight Fix

To μοντέλο DayNight της D14 προσφέρει έγχρωμες ευκ ρινείς εικόνες την ημέρα και ασπρόμαυρες εικόνες μ εγάλης ευαισθησίας σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Η τοποθέτηση είναι πιο εύκολη και ασφαλής από ποτέ. Οι φακοί μέρας/νύκτας έρχονται προεγκατεστημένοι σε κοινή «γέφυρα», ακριβώς παράλληλοι ο ένας με το ν άλλο. Με αυτό τον τρόπο καλύπτουν την ίδια ακριβ ώς περιοχή χωρίς την ανάγκη λεπτομερούς ρύθμισης α πό τον πελάτη. * Υψηλός ρυθμός ανανέωσης έως 30fps (MxPEG - VGA: 30 fps, Mega: 30 fps, 3Mega: 20 fps) ..

1,547.52€ προ ΦΠΑ: 1,248.00€

D14 DualDome
Product code: MX-D14Di-Sec-D22D22
Product ID: 545

D14 DualDome

DualDome κάμερα με δύο ξεχωριστούς, ανεξάρτητα ρυθ μιζόμενους φακούς, αισθητήρες HiRes και 6 MegaPixe l ανάλυση. Εως 64GB καταγραφής μέσα στην κάμερα! Κ ατάλληλη για παρακολούθηση 2 διαφορετικών χώρων χω ρίς την χρήση ευαίσθητων κινούμενων μερών. Είναι η πρώτη κάμερα της MOBOTIX με shock detector. Αν δε χτεί χτύπημα μπορεί ταυτόχρονα να καταγράψει video του παραβάτη, να ξεκινήσει έναν ηχητικό συναγερμό και να ειδοποιήσει την εταιρεία security τηλεφωνι κά! * Υψηλός ρυθμός ανανέωσης έως 30fps (MxPEG - V..

1,547.52€ προ ΦΠΑ: 1,248.00€

D14Di-Sec DayNight
Product code: MX-D14Di-Sec-D22N22
Product ID: 613

D14Di-Sec DayNight

DualDome κάμερα με δύο ξεχωριστούς, ανεξάρτητα ρυθ μιζόμενους φακούς, αισθητήρες HiRes και MegaPixel ανάλυση. Εως 64GB καταγραφής μέσα στην κάμερα! Κατ άλληλη για παρακολούθηση 2 διαφορετικών χώρων χωρί ς την χρήση ευαίσθητων κινούμενων μερών. Είναι η π ρώτη κάμερα της MOBOTIX με shock detector. Αν δεχτ εί χτύπημα μπορεί ταυτόχρονα να καταγράψει video τ ου παραβάτη, να ξεκινήσει έναν ηχητικό συναγερμό κ αι να ειδοποιήσει την εταιρεία security τηλεφωνικά ! * Υψηλός ρυθμός ανανέωσης έως 30fps (MxPEG - V..

1,547.52€ προ ΦΠΑ: 1,248.00€

CAMERA MODULE T24M-Sec-Night-N11-SV
Product code: MX-T24M-Sec-Night-N11-SV
Product ID: 506

CAMERA MODULE T24M-Sec-Night-N11-SV

Άρθρωμα κάμερας με ημισφαιρικό φακό και αισθητήρα Megapixel (1280x960) B&W, κατάλληλη για συνθήκες χ αμηλού φωτισμού. Περιλαμβάνει μικρόφωνο, μεγάφωνο και 2 μπουτόν. Χρώμα: Ασημί Για εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο, αδιάβροχη IP65, -3 0.. +60°C • Φακός: Ημισφαιρικός, Υπερευρυγών ιος (11mm, 360°, F2.0) • Ανάλυση: MEGA (128 0x960 pixels), B/W • Pan/Tilt/Zoom: 1x έως x 8, συνεχές ψηφιακό • Ρυθμός μετάδοσης εικόνα ς σε καρέ ανά δευτερόλεπτο: έως 30 σε VGA ανάλυση, έως 30 σε MEGA, • Ευαισθησία: 0.1 lux (t=1 /60s) • 0.005..

995.72€ προ ΦΠΑ: 803.00€

Hemispheric IP Video Door Station
Product code: T24
Product ID: 467

Hemispheric IP Video Door Station

IP θυροτηλεόραση. Προσφέρει μοντέρνο, ισχυρό και ε ύκολο στην εγκατάσταση σταθμό ελέγχου εισόδου βασι σμένη στις ημισφαιρικές κάμερες 360 μοιρών. Από οπ ουδήποτε στον κόσμο μπορείτε να συνομιλήσετε αμφίδ ρομα μέ εικόνα/ήχο (Two-way video through VoIP/SIP ) με τον επισκέπτη στην πόρτα σας. Κάλυψη προς όλες τις διευθύνσεις χάρη στον φακό 36 0 μοιρών και υψηλή ανάλυση με έγχρωμο αισθητήρα 3. 1 Megapixel Eιδοποιεί όταν απουσιάζετε για το ποιος σας επισκέ φθηκε. Καταγράφει (επάνω στην συσκευή σε κάρτα Mic roSD έως 32GB) ήχο/video συνεχώς ή όταν ανιχνεύσει ..

1,532.64€ προ ΦΠΑ: 1,236.00€

Hemispheric IP Video Door Station
Product code: T24-Night
Product ID: 468

Hemispheric IP Video Door Station

IP θυροτηλεόραση για εισόδους με συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Προσφέρει μοντέρνο, ισχυρό και εύκολο στ ην εγκατάσταση σταθμό ελέγχου εισόδου βασισμένη στ ις ημισφαιρικές κάμερες 360 μοιρών. Από οπουδήποτε στον κόσμο μπορείτε να συνομιλήσετε αμφίδρομα μέ εικόνα/ήχο (Two-way video through VoIP/SIP) με τον επισκέπτη στην πόρτα σας. Κάλυψη προς όλες τις διευθύνσεις χάρη στον φακό 36 0 μοιρών. Για νυχτερινή χρήση ή σε συνθήκες χαμηλο ύ φωτισμού με B/W αισθητήρα 1.3 Megapixel Eιδοποιεί όταν απουσιάζετε για το ποιος σας επισκέ φθηκε. Καταγράφει (επάνω στην συσκευή σε κάρτα Mic ..

1,532.64€ προ ΦΠΑ: 1,236.00€

Hemispheric IP Video Door Station
Product code: T24 SET
Product ID: 470

Hemispheric IP Video Door Station

To IP Video Door Station T24 Set προσφέρει μοντέρν ο, ισχυρό και εύκολο στην εγκατάσταση σταθμό ελέγχ ου εισόδου βασισμένο στις ημισφαιρικές κάμερες 360 μοιρών. Όταν χτυπήσει το κουδούνι σας το T24 Set συνδέετε μέσω του δικτύου με IP video phone (π.χ. Grandstream GVX3140) ή κοινό υπολογιστή. Από οπου δήποτε στον κόσμο μπορείτε να συνομιλήσετε αμφίδρο μα με εικόνα/ήχο (Two-way video through VoIP/SIP) με τον επισκέπτη στην πόρτα σας και να του ανοίξετ ε την πόρτα. Κάλυψη προς όλες τις διευθύνσεις χάρη στον φακό 36 0 μοιρών και υψηλή ανάλυση με έγχρωμο αισθητήρα..

1,609.52€ προ ΦΠΑ: 1,298.00€

T24 COMPLETE KIT No.1
Product code: MX-T24M-SK-1-PW
Product ID: 601

T24 COMPLETE KIT No.1

Χρώμα Λευκό. Για σύνδεση με καλώδιο δικτύου (Ether net). Περιλαμβάνει: * Άρθρωμα κάμερας * Πληκτρολόγιο RFID με 6 κάρτες χρηστών και μία δι αχειριστή * Infomodule T24 * Πλακέτα σύνδεσης Ethernet MX-OPT-IO2 * Πλαίσιο 3 αρθρωμάτων με αντικλεπτική προστασία * Επιτοίχια και εντοιχισμένη βάση * USB stick, στυλό και πλαστικό φιλμ για να σημειώ σετε το όνομα ή τον α..

1,609.52€ προ ΦΠΑ: 1,298.00€

VIDEO IP DOOR STATION T24M-Sec-D11-PW
Product code: MX-T24M-Sec-D11-PW
Product ID: 559

VIDEO IP DOOR STATION T24M-Sec-D11-PW

Άρθρωμα κάμερας με ημισφαιρικό φακό και έγχρωμο αι σθητήρα 3 Megapixel (2048x1536). Περιλαμβάνει μικρ όφωνο, μεγάφωνο και 2 μπουτόν. Χρώμα: Λευκό Για εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο, αδιάβροχη IP65, -3 0.. +60°C • Φακός: Ημισφαιρικός, Υπερευρυγών ιος (11mm, 360°, F2.0) • Ανάλυση: 3MEGA (20 48x1536 pixels), B/W • Pan/Tilt/Zoom: 1x έως x8, συνεχές ψηφιακό • Ρυθμός μετάδοσης εικό νας σε καρέ ανά δευτερόλεπτο: έως 20 σε MEGA ανάλυ ση, έως 20 σε 3 MEGA, • Ευαισθησία: 1 lux ( t=1/60s) • 0.05 lux (t=1/1s) • Συνδέσε ις: Ethernet 10/100 Mbps,..

989.52€ προ ΦΠΑ: 798.00€

VIDEO IP DOOR STATION T24M-Sec-D11-SV
Product code: MX-T24M-Sec-D11-SV
Product ID: 514

VIDEO IP DOOR STATION T24M-Sec-D11-SV

Άρθρωμα κάμερας με ημισφαιρικό φακό και έγχρωμο αι σθητήρα 3 Megapixel (2048x1536). Περιλαμβάνει μικρ όφωνο, μεγάφωνο και 2 μπουτόν. Χρώμα: Ασημί Για εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο, αδιάβροχη IP65, -3 0.. +60°C • Φακός: Ημισφαιρικός, Υπερευρυγών ιος (11mm, 360°, F2.0) • Ανάλυση: 3MEGA (20 48x1536 pixels), B/W • Pan/Tilt/Zoom: 1x έως x8, συνεχές ψηφιακό • Ρυθμός μετάδοσης εικό νας σε καρέ ανά δευτερόλεπτο: έως 20 σε MEGA ανάλυ ση, έως 20 σε 3 MEGA, • Ευαισθησία: 1 lux ( t=1/60s) • 0.05 lux (t=1/1s) • Συνδέσε ις: Ethernet 10/100 Mbps,..

995.72€ προ ΦΠΑ: 803.00€

5MP 360° SURROUND VIEW VANDAL-PROOF FISHEYE
Product code: FE8172V
Product ID: 619

5MP 360° SURROUND VIEW VANDAL-PROOF FISHEYE

Fisheye fixed dome network camera, featuring 5-Mp resolution sensor with superb image quality. Equip ped 180° panoramic view (wall mount) or 360° surro und view (ceiling/floor/table mount) without blind spots. Able to provide coverage of wide, open are as, such as airports, shopping malls, parking lots , retail stores, offices and more. Offers various display layouts, including original surround view, panoramic view, and regional view for various mounting applications. With the cuttin g-edge image processing capabilities, hemispherica l images captured from the fisheye camera c..

1,133.36€ προ ΦΠΑ: 914.00€

FD8372 5MP Fixed Dome Network Camera
Product code: FD8372
Product ID: 589

FD8372 5MP Fixed Dome Network Camera

Επαγγελματική fixed dome δικτυακή κάμερα με ανάλυσ η 5MP και εξαιρετική ποιότητα εικόνας έως και 30 f ps. Η FD8372 προσφέρει εξαιρετικά ομαλό video και ευρεία κάλυψη. ● Αισθητήρας CMOS 5-Megapixel ● Έως 30 fps @ 1080p Full HD ● 3.6 ~ 9 mm Vari-focal, DC-iris Lens ● Horizontal Field of view: From 88.90° to 3 5.45° ● Αφαιρούμενο φίλτρο IR-cut για λειτουργία μ έρας και νύκτας ● Ενσωματωμένος υπέρυθρος φωτισμός, αποτελεσ μ..

1,209.62€ προ ΦΠΑ: 975.50€

H.264 DAY & NIGHT WEATHER-PROOF NETWORK BULLET CAMERA
Product code: IP8332-C
Product ID: 617

H.264 DAY & NIGHT WEATHER-PROOF NETWORK BULLET CAMERA

Η νέα δικτυακή κάμερα της VIVOTEK IP 8332 είναι έν α πλήρες σύστημα παρακολούθησης με καταγραφή εικό νας. Εξωτερικού χώρου (IP66), θερμοκρασία λειτουργίας α πό -20 έως +50, Ημέρας/Νύχτας, ενσωματωμένος υπέρ υθρος φωτισμός με κάλυψη έως 10μ, αισθητήρας CMOS με ανάλυση 1 Megapixel, τροφοδοσία μέσω PoE και εσ ωτερική καταγραφή σε SD έως 16 Gb - 3 με 4 ημέρες. Φακός 3,6mm (F 1.8) με οριζόντια γωνία πλάνου : 5 6° και κάθετη 41° ..

429.04€ προ ΦΠΑ: 346.00€

20X 2MP WDR -40°C~55°C 60fps PoE PLUS
Product code: SD8362E
Product ID: 618

20X 2MP WDR -40°C~55°C 60fps PoE PLUS

SUPREME series product with 2-Mp or 1080p resoluti on & superb image quality. Adopting a 20x optical zoom lens, the SD8362E is able to capture details at top-notch quality. The IP66-rated housing prote cts the camera body against rain/dust within -40°C to 55°C, offering operation under extreme weather conditions. Especially suitable for monitoring wi de open indoor/outdoor spaces such as airports, hi ghways and parking lots. The SD8362E supports high-performance H.264/MPEG-4 /MJPEG and offers extra smooth video quality with resolution up to 60 fps @ 720p and 30 fps @..

2,912.76€ προ ΦΠΑ: 2,349.00€

SD8321E Speed Dome Network Camera
Product code: SD8321E
Product ID: 588

SD8321E Speed Dome Network Camera

Υψηλής απόδοσης speed dome δικτυακή κάμερα μέρας/ν ύκτας, κατάλληλη για παρακολούθηση ανοικτών εσωτερ ικών/εξωτερικών χώρων όπως αεροδρόμια, αυτοκινητόδ ρομοι, χώρους στάθμευσης κλπ ● Αισθητήρας D1 SONY EXview HAD CCD ● Ανάλυση έως 60 fps @ D1 ● Φακός 18x Zoom ● WDR Pro για απαράμιλλη ορατότητα σε περιβά λλοντα υψηλής αντίθεσης ● 360° συνεχές Pan και 90° Tilt ● Αφαιρούμενο φίλτρο IR-cut για λειτουργία μ έρας και νύκτας ● Rea..

2,046.00€ προ ΦΠΑ: 1,650.00€

SD8322E Speed Dome Network Camera
Product code: SD8322E
Product ID: 587

SD8322E Speed Dome Network Camera

Υψηλής απόδοσης speed dome δικτυακή κάμερα μέρας/ν ύκτας, κατάλληλη για παρακολούθηση ανοικτών εσωτερ ικών/εξωτερικών χώρων όπως αεροδρόμια, αυτοκινητόδ ρομοι, χώρους στάθμευσης κλπ ● Αισθητήρας D1 SONY EXview HAD CCD ● Εως 60 fps @ D1 ανάλυση ● Φακός 28x Zoom ● WDR Pro για απαράμιλλη ορατότητα σε περιβά λλοντα υψηλής αντίθεσης ● 360° συνεχές Pan και 90° Tilt ● Αφαιρούμενο φίλτρο IR-cut για λειτουργία μ έρας και νύκτας ● Rea..

2,274.16€ προ ΦΠΑ: 1,834.00€

SD8323E Speed Dome Network Camera
Product code: SD8323E
Product ID: 624

SD8323E Speed Dome Network Camera

Υψηλής απόδοσης speed dome δικτυακή κάμερα μέρας/ν ύκτας, κατάλληλη για παρακολούθηση ανοικτών εσωτερ ικών/εξωτερικών χώρων όπως αεροδρόμια, αυτοκινητοδ ρόμους, χώρους στάθμευσης κλπ. Εύκολος έλεγχος μέσ ω ποντικιού ή joystick. ● Αισθητήρας D1 SONY EXview HAD CCD ● Εως 60 fps @ D1 ανάλυση ● Φακός 36x Zoom ● WDR Pro για απαράμιλλη ορατότητα σε περιβά λλοντα υψηλής αντίθεσης ● 360° συνεχές Pan και 90° Tilt ● Αφαιρούμενο φίλτρο IR-cut για λειτουργία μ έ..

2,677.16€ προ ΦΠΑ: 2,159.00€

Επίδειξη 61 προς την 83 του 83 (3 Σελίδες )