ΜΟΒΟΤΙΧ A.G.

MOBOTIX M15D-Core-SEC

MOBOTIX M15D-Core-SEC

MX-M15D-Core-SEC

Η αδιάβροχη και στιβαρή κάμερα που αντικαθιστά την πολύ επιτυχημένη Mobotix M12, διαθέτει 2 ανεξάρτη τα αρθρώματα φακού αισθητήρα και ενσωματώνει τα τε λευταία τεχνολογικά επιτεύγματα της Mobotix. To M15 Core module αποτελείται από την βάση VarioF lex, τα καλώδια σύνδεσης για τα στοιχεία φακού/αισ θητήρα και δικτύου, και το μπροστινό τμήμα της κάμ ερας. Τα αρθρώματα φακού/αισθητήρα που παραγγέλνον ται ξεχωριστά είναι νεταρισμένα από το εργοστάσιο και διατίθενται σε οποιονδήποτε συνδυασμό μέρας/νύ χτας με επιλογή από ευρυγώνιο έως τηλεφ..

1,056.48€ προ ΦΠΑ: 852.00€

Q24M-Secure

Q24M-Secure

MX-Q24M-Sec-D11

Ημισφαιρική 360 μοίρες για τη πλήρη κάλυψη ενός χώ ρου έως 60 τμ. 3 Mpixel ανάλυση. Ψηφιακό, συνεχές zooming και Panning Αυτόνομη, χωρίς μηχανοκινούμενα μέρη Event- controlled, ολική καταγραφή απευθείας στην κάμερα Μηχανισμός ειδοποίησης, μεγάφωνο και μικρόφωνο SIP H.264 enabled Διακριτικός σχεδιασμός Εως και διπλάσιο frame rate σε σχέση με την Q22 Διόρθωση γραμμών στο ..

989.52€ προ ΦΠΑ: 798.00€

S14D Complete Set 1

S14D Complete Set 1

S14D Complete Set 1

S14D FlexMount Core με * μία μονάδα αισθητήρα/φακού ημέρας L11 (οριζόντια γωνία 180°) * 1 x 2m/6.6 ft καλώδιο αισθητήρων * 1 x σετ επέκτασης * 0.5m/1.65 ft ETH patch καλώδιο * 1 x ανταλλακτικό περίβλημα φακών, χρώμα: λευκό * αδιάβροχη(IP65) * –30°C έως +60°C (–22°F to +140°F) * κατανάλωση < 5 watts * λειτουργεί με απλό PoE καλώδιο δικτύ..

1,200.32€ προ ΦΠΑ: 968.00€

S14D Complete Set 2

S14D Complete Set 2

S14D Complete Set 2

S14D FlexMount Core με * δύο μονάδες αισθητήρα/φακού ημέρας L11 (οριζόντι α γωνία 180°) * 2 x 2m/6.6 ft καλώδιο αισθητήρων * 2 x σετ επέκτασης * 0.5m/1.65 ft ETH patch καλώδιο * 2 x ανταλλακτικά περιβλήματα φακών, χρώμα: λευκό * αδιάβροχη(IP65) * –30°C έως +60°C (–22°F to +140°F) * κατανάλωση < 5 watts * λειτουργεί με απλό PoE καλώδιο δικτ..

1,634.32€ προ ΦΠΑ: 1,318.00€

S14D Complete Set 3

S14D Complete Set 3

S14D Complete Set 3

S14D FlexMount Core με * δύο μονάδες αισθητήρα/φακού - ένας ημέρας και έν ας νύκτας(B&W) - L11 (οριζόντια γωνία 180°) * 2 x 2m/6.6 ft καλώδιο αισθητήρων * 2 x σετ επέκτασης * 0.5m/1.65 ft ETH patch καλώδιο * 2 x ανταλλακτικά περιβλήματα φακών, χρώμα: λευκό * αδιάβροχη(IP65) * –30°C έως +60°C (–22°F to +140°F) * κατανάλωση < 5 watts * λειτουργεί με απλό PoE καλώδιο δικτ..

1,634.32€ προ ΦΠΑ: 1,318.00€

M24M-Sec-D11

M24M-Sec-D11

M24M-Sec-D11

Για εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο, πανοραμική εικόνα 180ο, αδιάβροχη IP66, -30.. +60°C • Ανάλυση: 3 MEGA (2048x1536 pixels) έγχρωμη • Pan/Til t/Zoom: 1x έως x8, συνεχές ψηφιακό • Ρυθμό ς μετάδοσης εικόνας σε καρέ ανά δευτερόλεπτο: έως 30 σε VGA ανάλυση, έως 30 σε MEGA, έως 20 σε 3MEGA • Φακοί (διάφραγμα 2.0): υπερευρυγώνιος (11 mm, 180o οριζόντια γωνία) • Ευαισθησία: 1 lu x (t=1/60sec) 0.05 lux (t=1/1sec) Συνδέσεις: Ether net 10/100 MBit/s, Mini USB, MxBus • Χωρητικ ότητα αποθήκευσης Video εντός κάμερας: 64 MB ̶ 6; Ηχος/Τηλεφωνία: Αμφίδρομα, VoIP, IP Τηλεφωνία & #8226; Παροχή ρεύματος: ..

1,063.92€ προ ΦΠΑ: 858.00€

M24M-Sec-D22

M24M-Sec-D22

M24M-Sec-D22

Για εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο, αδιάβροχη IP66, -3 0.. +60°C • Ανάλυση: 3 MEGA (2048x1536 pixel s) έγχρωμη • Pan/Tilt/Zoom: 1x έως x8, συν εχές ψηφιακό • Ρυθμός μετάδοσης εικόνας σε κ αρέ ανά δευτερόλεπτο: έως 30 σε VGA ανάλυση, έως 3 0 σε MEGA, έως 20 σε 3MEGA • Φακοί (διάφραγμ α 2.0): ευρυγώνιος (22mm, 90o οριζόντια γωνία, 67 o κάθετη) ή ευρυγώνιος (32mm, 60o οριζόντια γωνία, 45o κάθετη) ή κανονικός (43mm, 45o οριζόντια γωνί α, 34o κάθετη) ή τηλεφακός (65mm, 31o οριζόντια γ ωνία, 23o κάθετη) ή τηλεφακός (135mm, 15o οριζόντ ια γωνία, 11o κάθετη) • Ευαισθησία: 1 lux (t =1/60sec) 0.05 lux..

989.52€ προ ΦΠΑ: 798.00€

M24M-Sec-D32

M24M-Sec-D32

M24M-Sec-D32

Για εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο, αδιάβροχη IP66, -3 0.. +60°C • Ανάλυση: 3 MEGA (2048x1536 pixel s) έγχρωμη • Pan/Tilt/Zoom: 1x έως x8, συν εχές ψηφιακό • Ρυθμός μετάδοσης εικόνας σε κ αρέ ανά δευτερόλεπτο: έως 30 σε VGA ανάλυση, έως 3 0 σε MEGA, έως 20 σε 3MEGA • Φακός (διάφραγμ α 2.0): ευρυγώνιος 32mm, 60o οριζόντια γωνία, 45o κάθετη • Ευαισθησία: 1 lux (t=1/60sec) 0.05 lux (t=1/1sec) Συνδέσεις: Ethernet 10/100 MBit/s, Mini USB, MxBus • Χωρητικότητα αποθήκευσης Video εντός κάμερας: 64 MB • Ηχος/Τηλεφωνία: Αμφίδρομα, VoIP, IP Τηλεφωνία • Παροχή ρεύμ ατος: PoE Class 1 έως 3 • Χαρακτηρισ..

989.52€ προ ΦΠΑ: 798.00€

M24M-Sec-N11

M24M-Sec-N11

M24M-Sec-N11

Για εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο, πανοραμική εικόνα 180ο, αδιάβροχη IP66, -30.. +60°C • Ανάλυση: 1.3 MEGA (1280x960 pixels) B&W • Pan/Tilt/Z oom: 1x έως x8, συνεχές ψηφιακό • Ρυθμός μ ετάδοσης εικόνας σε καρέ ανά δευτερόλεπτο: έως 30 σε VGA ανάλυση, έως 30 σε MEGA, • Φακοί (διά φραγμα 2.0): υπερευρυγώνιος (11mm, 180o οριζόντια γωνία) • Ευαισθησία: 0,1 lux (t=1/60sec) 0,0 05 lux (t=1/1sec) Συνδέσεις: Ethernet 10/100 MBit/ s, Mini USB, MxBus • Χωρητικότητα αποθήκευση ς Video εντός κάμερας: 64 MB • Ηχος/Τηλεφωνί α: Αμφίδρομα, VoIP, IP Τηλεφωνία • Παροχή ρε ύματος: PoE Class 1 έως 3 • Χαρακτηρ..

1,063.92€ προ ΦΠΑ: 858.00€

MX-M24M-Sec-CSVario

MX-M24M-Sec-CSVario

MX-M24M-Sec-CSVario

Για εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο, αδιάβροχη IP66, -3 0.. +60°C • Ανάλυση: 3 MEGA (2048x1536 pixel s) έγχρωμη • Pan/Tilt/Zoom: 1x έως x8, συν εχές ψηφιακό • Ρυθμός μετάδοσης εικόνας σε κ αρέ ανά δευτερόλεπτο: έως 30 σε VGA-CIF ανάλυση, έ ως 20 σε MEGA • Φακός: 24mm-54mm • Ευ αισθησία: 1 lux (t=1/60sec) 0.05 lux (t=1/1sec) Συ νδέσεις: Ethernet 10/100 MBit/s, USB, MxBus • ; Ηχος/Τηλεφωνία: Αμφίδρομα, VoIP, IP Τηλεφωνία &# 8226; Παροχή ρεύματος: PoE • Χαρακτηριστικά λογισμικού: FTP, e-mail, video alarm management, α νίχνευση κίνησης, Πολλαπλό View, αναζήτηση συμβάντ ος, οπλισμός • Ενεργοποί..

1,237.52€ προ ΦΠΑ: 998.00€

MX-M24M-Sec-N135-LPF

MX-M24M-Sec-N135-LPF

M24M-Sec-N135-LPF

Η κάμερα Μ24 LPF διαθέτει ένα ειδικό οπτικό φίλτρο (long pass filter) το οποίο αν συνδυαστεί με υπέρ υθρο φωτισμό παράγει ιδανικές συνθήκες για αυτόματ η αναγνώριση πινακίδων ανεξάρτητη των υπολοίπων συ νθηκών φωτισμού.Για εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο, αδιάβροχη IP66, -30.. +60°C • Ανάλυση: MEGA (1280 x 960), B/W • Pan/Tilt/Zoom: 1x έως x8, συνεχές ψηφιακό • Ρυθμός μετάδοσης εικόνας σε καρέ ανά δευτερόλεπτο: έως 30 σε VGA α νάλυση, έως 30 σε MEGA, έως 20 σε 3MEGA • Φα κός (διάφραγμα 2.0): τηλεφακός (135mm, 15o οριζόν τια γωνία, 11o κάθετη) • Ευαισθησία: 1 lux ( t=1/60sec) 0.05 lux (t=1/1..

1,175.52€ προ ΦΠΑ: 948.00€

Q24M-Secure-Night

Q24M-Secure-Night

MX-Q24M-Sec-Night-N11

Ημισφαιρική 360 μοίρες για τη πλήρη κάλυψη ενός χώ ρου έως 60 τμ. για νυχτερινή χρήση ή σε συνθήκες χ αμηλού φωτισμού Αισθητήρας CMOS B&W, 1.3 Mpixel ανάλυση (1280x960) με ευαισθησία 0,1 lux (t = 1/60 sec) / 0,005 lux (t = 1/1 sec) Ψηφιακό, συνεχές zooming και Panning Αυτόνομη, χωρίς μηχανοκινούμενα μέρη Event- controlled, ολική καταγραφή απευθείας στην κάμερα Μηχανισμός ειδοποίησης, μεγάφωνο και μικρόφωνο SIP H.264 en..

989.52€ προ ΦΠΑ: 798.00€

VANDALISM SET MATT

VANDALISM SET MATT

MX-Q24-Vandal-ESMA

Το Vandalism set προσφέρει έξτρα προστασία στην Q2 4. Αποτελείτε από ένα ατσάλινο κάλυμμα και ένα θόλ ο από πολυκαρβονικό υλικό. Κατάλληλο για απαιτητικ ές εφαρμογές σε φυλακές, εξωτερικούς χώρους όπως σ ταθμούς τρένων κλπ σημεία που είναι πιθανά φαινόμε να βανδαλισμού..

245.52€ προ ΦΠΑ: 198.00€

M24M-IT-D22

M24M-IT-D22

M24M-IT

Για εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο, αδιάβροχη IP66, -3 0.. +60°C • Ανάλυση: VGA (640x480 pixels) έγ χρωμη • Pan/Tilt/Zoom: 1x έως x8, συνεχές ψηφιακό • Ρυθμός μετάδοσης εικόνας σε καρέ α νά δευτερόλεπτο: έως 16 σε CIF ανάλυση, έως 16 σε VGA ανάλυση • Φακοί (διάφραγμα 2.0): ευρυγώ νιος (22mm, 90o οριζόντια γωνία, 67o κάθετη) ή ευρ υγώνιος (32mm, 60o οριζόντια γωνία, 45o κάθετη) ή κανονικός (43mm, 45o οριζόντια γωνία, 34o κάθετη) ή τηλεφακός (65mm, 31o οριζόντια γωνία, 23o κάθετ η) ή τηλεφακός (135mm, 15o οριζόντια γωνία, 11o κ άθετη) • Ευαισθησία: 1 lux (t=1/60sec) 0.05 lux (t=1/1sec) Συν..

741.52€ προ ΦΠΑ: 598.00€

M24M-Sec-Night-N22

M24M-Sec-Night-N22

M24M-Sec-Night-N22

Για εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο, για νυχτερινή χρήσ η ή σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, αδιάβροχη IP66, -30.. +60°C • Ανάλυση: 1.3 Mpixel ανάλυση (1 280x960) με ευαισθησία 0,1 lux (t = 1/60 sec) / 0, 005 lux (t = 1/1 sec) B&W • Pan/Tilt/Zoom: 1x έως x8, συνεχές ψηφιακό • Ρυθμός μετάδοσ ης εικόνας σε καρέ ανά δευτερόλεπτο: έως 30 σε VGA ανάλυση, έως 30 σε MEGA, • Φακοί (διάφραγμα 2.0): ευρυγώνιος (22mm, 90o οριζόντια γωνία, 67o κάθετη) ή ευρυγώνιος (32mm, 60o οριζόντια γωνία, 45o κάθετη) ή κανονικός (43mm, 45o οριζόντια γωνία , 34o κάθετη) ή τηλεφακός (65mm, 31o οριζόντια γω νία, 23o κάθ..

989.52€ προ ΦΠΑ: 798.00€

M24M-Sec-D43

M24M-Sec-D43

M24M-Sec-D43

Για εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο, αδιάβροχη IP66, -3 0.. +60°C • Ανάλυση: 3 MEGA (2048x1536 pixel s) έγχρωμη • Pan/Tilt/Zoom: 1x έως x8, συν εχές ψηφιακό • Ρυθμός μετάδοσης εικόνας σε κ αρέ ανά δευτερόλεπτο: έως 30 σε VGA ανάλυση, έως 3 0 σε MEGA, έως 20 σε 3MEGA • Φακός (διάφραγμ α 2.0): κανονικός (43mm, 45o οριζόντια γωνία, 34o κάθετη) • Ευαισθησία: 1 lux (t=1/60sec) 0.0 5 lux (t=1/1sec) Συνδέσεις: Ethernet 10/100 MBit/s , Mini USB, MxBus • Χωρητικότητα αποθήκευσης Video εντός κάμερας: 64 MB • Ηχος/Τηλεφωνία : Αμφίδρομα, VoIP, IP Τηλεφωνία • Παροχή ρεύ ματος: PoE Class 1 έως 3 • Χαρακτηρι..

989.52€ προ ΦΠΑ: 798.00€

M24M-Sec-D135

M24M-Sec-D135

M24M-Sec-D135

Για εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο, αδιάβροχη IP66, -3 0.. +60°C • Ανάλυση: 3 MEGA (2048x1536 pixel s) έγχρωμη • Pan/Tilt/Zoom: 1x έως x8, συν εχές ψηφιακό • Ρυθμός μετάδοσης εικόνας σε κ αρέ ανά δευτερόλεπτο: έως 30 σε VGA ανάλυση, έως 3 0 σε MEGA, έως 20 σε 3MEGA • Φακός (διάφραγμ α 2.0): τηλεφακός (135mm, 15o οριζόντια γωνία, 11 o κάθετη) • Ευαισθησία: 1 lux (t=1/60sec) 0. 05 lux (t=1/1sec) Συνδέσεις: Ethernet 10/100 MBit/ s, Mini USB, MxBus • Χωρητικότητα αποθήκευση ς Video εντός κάμερας: 64 MB • Ηχος/Τηλεφωνί α: Αμφίδρομα, VoIP, IP Τηλεφωνία • Παροχή ρε ύματος: PoE Class 1 έως 3 • Χαρακτηρ..

989.52€ προ ΦΠΑ: 798.00€

 V12D-Sec Antivandalism Camera

V12D-Sec Antivandalism Camera

MX-V12D-Sec-D22N22

Το προστατευτικό της κουτί από ατσάλι αντέχει σε π υροβολισμούς από περίστροφα. Color: 3MEGA (2048x1536 pixels) B/W: MEGA (1280x960 pixels) Continuous up to 8x Zoom + Pan/Tilt (digital) 30 fps VGA • 30 fps CIF • 10 fps MEGA • 4 fps 3MEGA Color: 1 lux (t=1/60s) • 0.05 lux (t=1/1s) B/W: 0.1 lux (t=1/60s) • 0.005 lux (t=1/1s) ISDN, Ethernet 10/100 Mbps Up to 16 GB on SD ..

3,221.52€ προ ΦΠΑ: 2,598.00€

D15 DayNight FIX

D15 DayNight FIX

MX-D15Di-Sec-DNight-FIX-D25N25

To μοντέλο DayNight FIX της D15 προσφέρει έγχρωμες ευκρινείς εικόνες την ημέρα και ασπρόμαυρες εικόν ες μεγάλης ευαισθησίας σε συνθήκες χαμηλού φωτισμο ύ. Η τοποθέτηση είναι πιο εύκολη και ασφαλής από π οτέ. Οι φακοί μέρας/νύκτας έρχονται προεγκατεστημέ νοι σε κοινή «γέφυρα», ακριβώς παράλληλοι ο ένας μ ε τον άλλο. Με αυτό τον τρόπο καλύπτουν την ίδια α κριβώς περιοχή χωρίς την ανάγκη λεπτομερούς ρύθμισ ης από τον πελάτη. * Υψηλός ρυθμός ανανέωσης έως 30fps (MxPEG - VGA: 30fps, Mega:30fps, 3Mega: 20fps, DualQXGA: 8fp..

1,547.52€ προ ΦΠΑ: 1,248.00€

D15 Dual Dome

D15 Dual Dome

MX-D15Di-Sec-D25D25

DualDome κάμερα με δύο ξεχωριστούς, ανεξάρτητα ρυθ μιζόμενους φακούς, αισθητήρες 5Mpixel HiRes και συ νολική εικόνα ανάλυσης 6 Mpixel. Εως 64GB καταγραφ ής μέσα στην κάμερα! Κατάλληλη για παρακολούθηση 2 διαφορετικών χώρων χωρίς την χρήση ευαίσθητων κιν ούμενων μερών. Ενσωματώνει shock detector. Αν δεχτ εί χτύπημα μπορεί ταυτόχρονα να καταγράψει video τ ου παραβάτη, να ξεκινήσει έναν ηχητικό συναγερμό κ αι να ειδοποιήσει την εταιρεία security τηλεφωνικά ! * Υψηλός ρυθμός ανανέωσης έως 30fps (MxPEG - V..

1,547.52€ προ ΦΠΑ: 1,248.00€

D15 Panorama

D15 Panorama

MX-D15Di-Sec-Pano

DualDome κάμερα με 2 υπερευρυγώνιους φακούς τοποθε τημένους υπό γωνιά 90° ώστε να καλύπτουν συνολικά πανοραμική. Η D15 Panorama θέτει νέα standards στη ν ποιότητα εικόνας με την διόρθωση παραμόρφωσης πα ρέχοντας φανταστική πανοραμική εικόνα. * Υψηλός ρυθμός ανανέωσης έως 30fps (MxPEG - VGA: 30fps, Mega:30fps, 3Mega: 20fps, DualQXGA: 8fps)< br> * Διπλή εικόνα HiRes έως 6 megapixels, 2 αισθητή ρες των 5Mpixel 1/2.5" CMOS, progressive scan, Εγχ ρωμη ανάλυση: 2048x1536 pixels, B&W: 2048x1536 ..

1,547.52€ προ ΦΠΑ: 1,248.00€

M12M-Web-D43

M12M-Web-D43

M12M-WEB

Αδιάβροχη κάμερα με megapixel ανάλυση και ευρυγώνι ο φακό. Ενσωματωμένη προβολή λογοτύπου. Χωρίς κατα γραφή video, μικρόφωνο και ηχητικές λειτουργίες...

989.52€ προ ΦΠΑ: 798.00€

M12D-Sec-DNight-D43N43

M12D-Sec-DNight-D43N43

M12D-NIGHΤ

Για εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο, αδιάβροχη, -30.. + 60°C Ανάλυση: 2 x 3 MEGA (2048x1536 pixels), έγχρω μη & B/W Ρυθμός μετάδοσης εικόνας σε καρέ ανά δευτ ερόλεπτο: 30 σε VGA ανάλυση - 30 σε CIF - 10 σε ME GA Φακοί: D43 N43 Ευαισθησία: 1 lux (t=1/60sec) 0 .005 lux (t=1/1sec) Συνδέσεις: ISDN, Ethernet, Ser ial (RS232 15 pin) έξοδος/είσοδος εξωτερικού μικρο φώνου/ηχείουΧωρητικότητα αποθήκευσης Video εντός κ άμερας: 64 MB Ηχος/Video/Τηλεφωνία: αμφίδρομα, VoI P, IP Τηλεφωνία και SIP Video Παροχή ρεύματος R 26; In/Out: MX30V • 1xIN, 1xOUT Χαρακτηριστι κά λογισμικού: FTP, e-mail, video alarm manag..

1,547.52€ προ ΦΠΑ: 1,248.00€

M12D-Sec-DNight-D135N135

M12D-Sec-DNight-D135N135

MX-M12D-Sec-DNight-D135N135

Για εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο, αδιάβροχη, -30.. + 60°C Ανάλυση: 2 x 3 MEGA (2048x1536 pixels), έγχρω μη & B/W Ρυθμός μετάδοσης εικόνας σε καρέ ανά δευτ ερόλεπτο: 30 σε VGA ανάλυση ? 30 σε CIF • 10 σε MEGA Φακοί: D135 N135 Ευαισθησία: 1 lux (t=1/6 0sec) 0.005 lux (t=1/1sec) Συνδέσεις: ISDN, Ethern et, Serial (RS232 15 pin) έξοδος/είσοδος εξωτερικο ύ μικροφώνου/ηχείουΧωρητικότητα αποθήκευσης Video εντός κάμερας: 64 MB Ηχος/Video/Τηλεφωνία: αμφίδρο μα, VoIP, IP Τηλεφωνία και SIP Video Παροχή ρεύματ ος • In/Out: MX30V • 1xIN, 1xOUT Χαρακ τηριστικά λογισμικού: FTP, e-mail, video alarm man agemen..

1,547.52€ προ ΦΠΑ: 1,248.00€

M12D-Sec-D22D135

M12D-Sec-D22D135

M12D-SECUR

Για εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο, αδιάβροχη, -30.. + 60°C Ανάλυση: 2 x 3 MEGA (2048x1536 pixels), έγχρω μη Ρυθμός μετάδοσης εικόνας σε καρέ ανά δευτερόλεπ το: 30 σε VGA ανάλυση • 30 σε CIF • 10 σε MEGA Φακοί: D22 D135 Ευαισθησία: 1 lux (t=1/60 sec) 0.005 lux (t=1/1sec) Συνδέσεις: ISDN, Etherne t, Serial (RS232 15 pin) έξοδος/είσοδος εξωτερικού μικροφώνου/ηχείουΧωρητικότητα αποθήκευσης Video ε ντός κάμερας: 64 MB Ηχος/Video/Τηλεφωνία: αμφίδρομ α, VoIP, IP Τηλεφωνία και SIP Video Παροχή ρεύματο ς • In/Out: MX30V • 1xIN, 1xOUT Χαρακτ ηριστικά λογισμικού: FTP, e-mail, video alarm mana gement,video..

1,547.52€ προ ΦΠΑ: 1,248.00€

M12D-Sec-DNight-D22N22

M12D-Sec-DNight-D22N22

M12D-NIGHT-D22N22

Για εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο, αδιάβροχη, -30.. + 60°C Ανάλυση: 2 x 3 MEGA (2048x1536 pixels), έγχρω μη & B/W Ρυθμός μετάδοσης εικόνας σε καρέ ανά δευτ ερόλεπτο: 30 σε VGA ανάλυση • 30 σε CIF R 26; 10 σε MEGA Φακοί: D22 N22 Ευαισθησία: 1 lux (t =1/60sec) 0.005 lux (t=1/1sec) Συνδέσεις: ISDN, Et hernet, Serial (RS232 15 pin) έξοδος/είσοδος εξωτε ρικού μικροφώνου/ηχείουΧωρητικότητα αποθήκευσης Vi deo εντός κάμερας: 64 MB Ηχος/Video/Τηλεφωνία: αμφ ίδρομα, VoIP, IP Τηλεφωνία και SIP Video Παροχή ρε ύματος • In/Out: MX30V • 1xIN, 1xOUT Χ αρακτηριστικά λογισμικού: FTP, e-mail, video alarm manag..

1,671.52€ προ ΦΠΑ: 1,348.00€

MX-M12D-Sec-N43-LPF

MX-M12D-Sec-N43-LPF

M12D-SEC-LPF

Η κάμερα Μ12 LPF διαθέτει ένα ειδικό οπτικό φίλτρο (long pass filter) το οποίο αν συνδυαστεί με υπέρυ θρο φωτισμό παράγει ιδανικές συνθήκες για αυτόματη αναγνώριση πινακίδων ανεξάρτητη των υπολοίπων συν θηκών φωτισμού. Επιπρόσθετα ένας δεύτερος ασπρόμαυ ρος αισθητήρας παρέχει μίας γενική εικόνα του χώρο υ για επιπλέον στοιχεία (πχ αναγνώριση του οδηγού) . Για εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο, αδιάβροχη, -30.. + 60°C Ανάλυση: 2 x MEGA (1280 x 960), B/W Frame Ra te • Ρυθμός μετάδοσης εικόνας σε καρέ ανά δ ευ..

1,919.52€ προ ΦΠΑ: 1,548.00€

IN CEILING SET FOR D22/D24 IT/SEC, Q22/Q24 SEC & ExtIO

IN CEILING SET FOR D22/D24 IT/SEC, Q22/Q24 SEC & ExtIO

MX-OPT-IC

Βάση στήριξης οροφής για τις κάμερες D22, D24, Q22 και Q24. Περιλάμβάνει βάση τοίχου και στηρίγματα Συμμορφώνεται με τα Αμερικανικά πρότυπα εγκατάσ τασης. Προστατεύει αποτελεσματικά την καλωδίωση. Διαστάσεις : 165mm x 37mm..

121.52€ προ ΦΠΑ: 98.00€

Q24Mi-Basic-D11

Q24Mi-Basic-D11

MX-Q24Mi-Basic-D11

Indoor/Outdoor: Indoor, IP54, -30°...+50°C Lenses:Hemispheric (11mm, 360°, F 2.0), Super Wide Angle (22mm, 90°, F 2.0) Resolution: VGA (640x480 pixels), color Pan/Tilt/Zoom: digital PTZ via MxControlCenter Frame Rate (Mono): 16 fps VGA • 16 fps CIF < br> Sensitivity: 1 lux (t=1/60sec) • 0,05 lux (t =1/1sec) Interfaces: Ethernet 10/100 Mbps Software Features: distortion correction in MxCC, FTP, E-Mail, video alarm ..

741.52€ προ ΦΠΑ: 598.00€

D22M-IT-D22

D22M-IT-D22

MX-D22M-IT-D22

Για εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο, IP65 αδιάβροχη, -3 0..+60oC. Ανάλυση: VGA (640x480 pixels), έγχρωμη Ρ υθμός μετάδοσης εικόνας σε καρέ ανά δευτερόλεπτο: 30fps VGA • 30 fps CIF Ευαισθησία: 1 lux(t=1 /60sec) • 0.05 lux (t=1/1sec) Συνδέσεις: Eth ernet 10/100 Mbps, USB, ext. audio Χωρητικότητα απ οθήκευσης Video εντός κάμερας: 32 MB/up to 1 Terab yte externally Ήχος/Τηλεφωνία: Duplex, VoIP, IP Τη λεφωνία Παροχή ρεύματος • In/Out: PoE ή MX30 V • Via Mini USB Χαρακτηριστικά λογισμικού: FTP, e-mail, video alarm management, video motion, MultiView, event search Οπλισμός • Ενεργοπο ίηση συναγερμού: Ε..

679.52€ προ ΦΠΑ: 548.00€

Επίδειξη 1 προς την 30 του 88 (3 Σελίδες )