DAVIS INSTRUMENTS

UNIVERSAL ANEMOMETER INTERFACE FOR VANTAGE PRO2

UNIVERSAL ANEMOMETER INTERFACE FOR VANTAGE PRO2

6336

Με αυτή την μονάδα είναι δυνατόν χρησιμοποιήσετε μ ε Vantage Pro2 ανεμόμετρα άλλων κατασκευαστών. Τα ανεμόμετρα αυτά θα πρέπει να παράγουν σήματα εναλλ ασσομένου ρεύματος. Η συχνότητα του ρεύματος εξόδο υ θα πρέπει να είναι ευθέως ανάλογη με την ταχύτητ α του ανέμου. Η μονάδα έχει δοκιμαστεί με τα ανεμόμετρα των R. M . Young (μοντέλο 05106) και NRG (μοντέλο 1900 NRG #40C) χωρίς να αποκλείεται η χρήση προϊόντων άλλων κατασκευαστών..

229.40€ προ ΦΠΑ: 185.00€

STANDARD WIRELESS REPEATER AC-POWERED

STANDARD WIRELESS REPEATER AC-POWERED

7626

Για μεγαλύτερες αποστάσεις ή για να βελτιώσετε τη λήψη σας σε δύκολες περιοχές, μπορείτε να προσθέσε τε ένα ή περισσότερους ασύρματους repeaters. Το εύ ρος μετάδοσης και λήψης για κάθε repeater είναι 30 0 μέτρα εξωτερικά, μέσο εύρος διαμέσου τοίχων στις περισσότερες περιπτώσεις είναι 60-120 μέτρα. Περι λαμβάνει 220V μπαταρία. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μέχρι και 8 repeaters με ένα και μόνο ασύρματο σταθμό, ή να δημιουργήσετ ε ένα δίκτυο μετεωρολογικών σταθμών ενώνοντας 8 re peaters σε 8 διαφορετικούς ασύρματους σταθμούς. ..

305.04€ προ ΦΠΑ: 246.00€

DAYTIME FAN ASPIRATED RADIATION SHIELD KIT

DAYTIME FAN ASPIRATED RADIATION SHIELD KIT

7747

Εκμεταλλευτείτε από τα οφέλη που προσφέρει το ανεμ ιστηράκι στον ασύρματο ή ενσύρματο Vantage Pro2 ή Vantage Pro2 Plus. Ειναι 75% αποτελεσματικό στη με ίωση των επιδράσεων της ακτινοβολίας. O ηλικά τροφ οδοτούμενος ανεμιστήρας λειτουργεί κατά τη διάρκει α της ημέρας. Εφόσον δεν υπάρχει απόθεμα μπαταρίας , ο ανεμιστήρας σταματάει να λειτουργεί την νύχτα, οπότε και οι επιδράσεις της ακτινοβολίας είναι μι κρότερες. Ο κλωβός περιλαμβάνει ανεμιστηράκι, φωτοβολταικό, επιπλέον προστατευτικά ελάσματα για την ακτινοβολί α και υλικά εγκατάστασης. ..

178.56€ προ ΦΠΑ: 144.00€

RAIN COLLECTOR FOR WIZARD

RAIN COLLECTOR FOR WIZARD

7852

Σχεδιάστηκε για να πληρεί τις προδιαγραφές της Παγ κόσμιας Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Αδειάζει αυτόματ α στον κουβά συλλογής και είναι εξαιρετικά ακριβές . Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εκθέτει τα καθημ ερινά και συγκεντρωτικά επίπεδα βροχόπτωσης στους μετεωρολογικούς σταθμούς. Παρέχεται με 12 μέτρα κα λώδιο. H ελάχιστη μονάδα μέτρησης του βροχόμετρου μπορεί να είναι 0,2 mm...

135.16€ προ ΦΠΑ: 109.00€

RADIATION SHIELD

RADIATION SHIELD

7714

Το πιο αποτελεσματικό προστατευτικό είναι διαθέσιμ ο για να προστατεύει τους αισθητήρες θερμοκρασίας ή θερμοκρασίας/ σχετικής υγρασίας από την ηλιακή α κτινοβολία και από άλλες πηγές ακτινοβολούμενης ή ανακλώμενης θέρμανσης. Πολυεπίπεδη κατασκευή για μ έγιστη ροή αέρος. Απαιτείται συναρμολόγηση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μπράτσο εγκατάστασης αισθητή ρων ή να εγκατασταθεί σε μεταλλικό σωλήνα ή σε ξύλ ινη επιφάνεια. Χρησιμοποιείται με τους σταθμούς Wizard II και Mon itor II...

112.84€ προ ΦΠΑ: 91.00€

COMPLETE SYSTEM SHELTER

COMPLETE SYSTEM SHELTER

7724

Το Complete System Shelter χρησιμεύει για να τοποθ ετήσετε την κονσόλα του σταθμού σας και άλλα εξαρτ ήματα σε εξωτερικό χώρο. Το αδιάβροχο υλικό του παρέχει προστασία από τα φα ινόμενα σε όλα τα ακόλουθα: 1. Στην κονσόλα Vantage Pro2 με Weather Link Data Logger. 2. Στο Alarm output ή στο Timer. 3. Στο Short Range Modem, στο διευρυμένο φάσμα του radio modem, στο UHF radio modem ή modem κινητού τηλεφώνου με radio surge protector. 3. Στο Weather Wizzard III ή στην κονσόλα του Weat her ..

441.44€ προ ΦΠΑ: 356.00€

RAIN COLLECTOR HEATER

RAIN COLLECTOR HEATER

7720EU

Η χιονοκουβέρτα χρησιμοποιείται σε ψυχρά κλίματα γ ια να μετράει την παγωμένη βροχή ή το επίπεδο υγρα σίας της χιονόπτωσης. Περιλαμβάνει: • 24- watt, 24-volt θερμάστρα • θερμικό διακόπτη μονάδα ελέγχου • μονωτική αντανακλαστική κουβέρτα • 220 Volt μπαταρία • 15 μέτρα καλώδιο Αυτό το προιόν μπορεί να μπορεί να λειτουργήσει με ασύρματους σταθμούς, παρ' όλα αυτά η θερμάστρα πρ έπει να συνδέεται μία ηλεκτρική έξοδο. Το συγκεκρι..

260.40€ προ ΦΠΑ: 210.00€

SOLAR POWER KIT FOR CABLED VANTAGE PRO2

SOLAR POWER KIT FOR CABLED VANTAGE PRO2

7707

Το Solar Power Kit τροφοδοτεί τόσο την κονσόλα (ή το Weather Envoy), όσο και τους εξωτερικούς αισθητ ήρες. Περιλαμβάνει φωτοβολταικό, ρυθμιστή κυκλώματ ος, επαναφορτιζόμενη μπαταρία και 6 μέτρα καλώδιο. Είναι συμβατό και με Vantage Pro και Vantage Pro2...

252.96€ προ ΦΠΑ: 204.00€

STANDARD WIRELESS REPEATER, SOLAR-POWERED

STANDARD WIRELESS REPEATER, SOLAR-POWERED

07627OV

Ο ασύρματος αναμεταδότης (Standard Wireless Repeat er) χρησιμεύει για να αναμεταδίδει το σήμα από την μονάδα αισθητήρων σε μεγαλύτερες αποστάσεις ή γι α να βελτιώσει την λήψη από δύσκολα σημεία. Μπορεί τε να προσθέσετε περισσότερους από έναν Wireless R epeaters. Το φάσμα μετάδοσης και λήψης για κάθε re peater είναι μέχρι 300 μέτρα εξωτερικά. Τυπικό εύρ ος διαμέσου των τοίχων στις περισσότερες περιπτώσε ις είναι 60-120 μέτρα. Περιλαμβάνει φωτοβολταικό, ρυθμιστή κυκλώματος και επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μέχρι 8 repeate..

327.36€ προ ΦΠΑ: 264.00€

VANTAGE VUE WIRELESS INTEGRATED SENSOR SUITE

VANTAGE VUE WIRELESS INTEGRATED SENSOR SUITE

6357OV

Πλήρης ασύρματη εξωτερική μονάδα αισθητήρων Vantag e Vue...

324.88€ προ ΦΠΑ: 262.00€

MOUNTING TRIPOD

MOUNTING TRIPOD

7716

Προαιρετικός τρίποδας κάνει την εγκατάσταση πιο εύ κολη. Τα υποστηρίγματα στη βάση από κάθε πόδι κλίν ουν για να μπορεί να εγκατασταθεί στην οροφή σας ή σε ανισόπεδο έδαφος. Είναι κατασκευασμένο από γαλ βανισμένο ατσάλι. Περιλαμβάνει δύο πόλους των 0,92 μέτρων, οι οποίοι μπορεί να χρησιμοποιηθούν ξεχωρ ιστά ή μαζί για να δημιουργήσουν ένα πόλο των 1,77 μέτρων. Είναι συμβατό και με Vantage Pro2 και με Vantage P ro2...

184.76€ προ ΦΠΑ: 149.00€

MOUNTING POLE KIT

MOUNTING POLE KIT

7717

Πόλοι και υλικά εγατάστασης για το κιβώτιο αισθητή ρων ενός Vantage Pro. Οι δύο πόλοι συνδέονται μετα ξύ τους για να δημιουργήσουν έναν πόλο 95 εκατοστώ ν. Ο ένας πόλος είναι μήκους 0,50 μέτρων. Ο δεύτερος είναι μήκους 0,53 μέτρων. Είναι συμβατό και με Vantage Pro και με Vantage Pr o2...

57.04€ προ ΦΠΑ: 46.00€

OMNI ANTENNA FOR LONG-RANGE REPEATERS

OMNI ANTENNA FOR LONG-RANGE REPEATERS

7656

Η omni antenna μπορεί να χρησιμοποιηθεί με Long-Ra nge Repeater για να επεκτείνει το εύρος μέχρι 624 μέτρα προς σε κάθε κατεύθυνση. Κάθε repeater απαι τεί δύο κεραίες. Μπορείτε να συνδυάσετε omni και y agi κεραίες για συλλέγει δεδομένα από όλες τις κατ ευθύνσεις και εκπέμπει σε μία μόνο κατεύθυνση ή το αντίθετο. Περιλαμβάνει υλικά εγκατάστασης...

262.88€ προ ΦΠΑ: 212.00€

YAGI ANTENNA FOR LONG-RANGE REPEATER

YAGI ANTENNA FOR LONG-RANGE REPEATER

7660

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το Long-Range Repeater για να επεκτείνετε το εύρος μέχρι και 5.000' σε ό λες τις κατευθύνσεις. Κάθε repeater απαιτεί δύο κε ραίες. Μπορείτε να συνδυάσετε μία Omni και μία Yag i κεραία για να συλλέξετε δεδομένα από όλες τις κ ατευθύνσεις και να εκπέμπει σε μία μόνο κατεύθυνση ή και το αντίστροφο. Περιλαμβάνει υλικά εγκατάστασης...

230.64€ προ ΦΠΑ: 186.00€

Επίδειξη 31 προς την 44 του 44 (2 Σελίδες )